สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
  • TABCO1.pdf
  • 12/03/2018
  • 0
  • 112.505 Kb

ประกาศ รับสมัคร ผู้จัดการ

ประกาศ บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด

     ด้วย บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

            1. ประกาศ บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด ( รายละเอียดเพิ่มเติม Click!! )

            2. Download ใบสมัคร ผู้จัดการ บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด ( Download Click!! )

Tags : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริษัทไทยธุรกิจเกษตรจำกัด

view